.      .      

Esterin kirjan toisessa osassa pysähdymme tutkailemaan kertomuksessa esiintyvien henkilöhahmojen nimiä ja analysoimme sitä pitkää ja veristä riitaa, joka israelilaisten ja amalekialaisten välillä on jatkunut vuosisatoja, ja joka jatkuu edelleen Esterin kirjan sivuilla Haamanin ja Mordokain välisessä yhteenotossa.