.      .      

Tässä luennossa keskitytään evankeliumin esipuheeseen (1:1-18) ja erityisesti sen ensimmäiseen jakeeseen. Huomaamme, että Johanneksen kuvaus Jumalasta on itse asiassa hieman tarkempi kuin mitä suomenkieliset käännökset antavat olettaa.