.      .      

Johannes 4:21-24

Sykarin kaivolla Jeesuksen sanat naiselle. Puhuja kertoo kuinka tärkeää on rukoilla ja kertoo mitä rukous on.